6.5.19

CSS: Thuộc tính clip

Nội Dung Chính [Ẩn] [Hiển thị]

  Thuộc tính clip trong CSS

  Thuộc tính clip xác định đoạn cho thành phần khi sử dụng thuộc tính position có giá trị "absolute". Thuộc tính clip thường được sử dụng khi một image lớn hơn so với thành phần chứa nó, khi đó ta sử dụng thuộc tính clip để xác định lại các đoạn của image sao cho phù hợp với thành phần chứa nó.


  Cấu trúc

  tag {clip: giá trị;}
  Với giá trị như sau
  Thuộc tính giá trị Ví dụ Mô tả
  clip auto clip: auto; Xác định clip auto, đây là mặc định của clip
  rect(top, right, bottom, left) clip: rect(10px, 30px, 100px, 0); Xác định đoạn cho thành phần.
  inherit clip: inherit; Xác định thừa hưởng thuộc tính từ thành phần cha (thành phần bao ngoài).

  Ví dụ về thuộc tính clip

  <div><img src="http://1.bp.blogspot.com/-K26LkK2ZZfM/U2LtyRHElGI/AAAAAAAAO0A/iw5KsBpx39c/s1600/vdclip.png" alt="Troll VL" /></div>
  Hiển thị khi chưa có CSS
  
  Troll VL
  div img {position: absolute; clip: rect(48px, 126px, 80px, 5px);}
  Hiển thị khi đã thêm CSS
  
  Troll VL

  Ví dụ khác về thuộc tính clip


  CSS Property:
  clip:

  Result:
  Troll VL là blog chuyên chia sẻ những thủ thuật thú vị về CSS, HTML, Javascript và Blogspot.
  CSS Code:
  div#myBox
  {
  position:absolute;
  background-color:yellow;
  width:100px;
  clip:rect(10px,100px,100px,10px);
  }
  Bạn đang xem bài viết "CSS: Thuộc tính clip" tại chuyên mục: CSS
  Xem thêm