Dark mode trên iOS 13

Dark mode trên iOS 13

M10.VN | 6.6.19
Dark Mode là giao diện nền tối đã có trên iOS 13, ở chế độ này nhìn cá tính và mạnh mẽ hơn hẳn, hơn nữa sẽ nhìn rõ hơn vào buổi tối và q......