Công cụ chuyển đổi văn bản online
Công cụ bên dưới giúp bạn chuyển đổi văn bản từ chữ thường sang chữ IN HOA và ngược lại, ngoài ra còn một số tính năng khác như In Hoa Chữ C......
Download video youtube ver2

Download video youtube ver2

Huy Cò | 12.7.19
Rất đơn giản để download 1 video youtube, bạn chỉ cần dán ID của video vào form bên dưới sau đó click button Download ID của video được xác......
Lấy mã màu HEX từ ảnh
Công cụ đơn giản bằng HTML5 giúp lấy mã màu từ hầu hết các định dạng hình ảnh. Bước 1: Chọn một hình ảnh từ máy tính của bạn rồi chọn vào ......