21.7.19

Công cụ tính thời gian chính xác đến từng giây

Nội Dung Chính [Ẩn] [Hiển thị]
  Dựa vào công cụ này bạn có thể tính số tuổi của mình hoặc mốc thời gian nào đó như thời gian quen nhau hay gì gì đó một cách chính xác
  Năm sinh:
  Tháng sinh:
  Ngày sinh:
  Giờ sinh: (để trống nếu không biết)
  Phút sinh: (để trống nếu không biết)
  Giây sinh: (để trống nếu không biết)
  Tương đối Chính xác

  Bạn đã được năm tuổi
  Cũng như ngày tuổi
  Hoặc là giờ tuổi
  Hay là phút tuổi
  giây tuổi
  Bạn đang xem bài viết "Công cụ tính thời gian chính xác đến từng giây" tại chuyên mục: Tools
  Xem thêm