Thêm khung chat box style Facebook bằng CSS3
Bình Luận
Giới thiệu Bài viết này mình sẽ hướng dẫn anh em thêm khung đóng mở nằm phía dưới bên phải màn hình với style của chat box Facebook hiện tại......
Xóa ?m=1 cho link blog
Bình Luận

Xóa ?m=1 cho link blog

Huy DC | 6.1.20
Khi bạn sử dụng mobile để truy cập vào Blogspot thì link URL trang web sẽ có thêm ?m=1 như hình dưới ...