-->
Xóa ?m=1 cho link blog

Xóa ?m=1 cho link blog

A Đê Min | 6.1.20
Khi bạn sử dụng mobile để truy cập vào Blogspot thì link URL trang web sẽ có thêm ?m=1 như hình dưới ...