Fake Link cho URL website của bạn
Nói cho dễ hiểu là link bạn đăng lên sẽ kiểu như treo đầu dê bán thịt chó. Ví dụ như hiển thị sẽ là www.huydc.net nhưng khi click vào nó lại......