Các công cụ để post bài

1.12.20 | 0 nhận xét | lượt xem
Nội Dung Chính [Ẩn] [Hiển thị]
  Các công cụ post bài

  Nút bấm bàn phím

  Nếu bạn đang sử dụng thủ thuật này

  Phím nhiều chữ Ctrl
  <a class="phimhdc"><span class="chuhdc"> Ctrl </span></a>

  Phím 1 chữ  A 
  <a class="phimhdc"><span class="chuhdc">&nbsp;A&nbsp;</span></a>

  Chèn code vào bài viết

  Convert & Convert ' Convert " Convert < Convert >

  Tạo list

  Công cụ chuyển đổi URL

  66 ký tự còn lại

  Chèn biểu tượng rút gọn HTML

  Ví dụ: <span></span>  Bạn đang xem bài viết "Các công cụ để post bài" tại chuyên mục: Tools

  0

  nhận xét