Javascript
Thêm mục lục cho bài viết
Bình Luận

Thêm mục lục cho bài viết

Huy Đinh | 13.6.19
Trong một bài viết nếu như thêm mục lục vào cũng khá cần thiết. Nó sẽ cho độc giả của bạn dễ dàng biết những điểm quan trọng trong bài viết ...
Nút liên hệ nhiều tùy chọn
Bình Luận
Bài viết này hướng dẫn bạn thêm nút liên hệ tích hợp 3 tính năng: Nhắn tin Facebook, gửi email và gọi điện. Những icon trong tiện ích này k...